Age Group 1

SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Kanika Bhagatia00:11.2400:12.1100:11.68
2Ansh Goel00:14.7300:10.0300:12.38
3Sai Sarvesh Sundar00:23.1100:23.4400:23.28
4Lithesh Srinivas00:17.1000:38.7200:27.91
5Avnitha Mocherla00:34.3600:28.6800:31.52
6Vedansh Saha00:38.3600:25.9600:32.16
7Anhad Singh Gill Passi00:47.9100:18.0500:32.98
8Akshara Ramamoorthy00:46.3900:51.5200:48.96
9Twisha Kadali01:03.1600:45.1000:54.13
10Krishay Tibrewala01:42.4500:49.5001:15.98
11Manasvi Chethan03:30.5301:31.0402:30.79
SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Kanika Bhagatia00:36.2000:36.8200:36.51
2Sai Sarvesh Sundar00:37.5600:46.9500:42.25
3Anhad Singh Gill Passi01:12.2900:50.6001:01.45
4Vedansh Saha01:25.0101:23.1801:24.10
5Avnitha Mocherla02:14.5402:06.9302:10.74
6Lithesh Srinivas02:35.4402:48.4402:41.94
SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Kanika Bhagatia00:10.4200:11.2400:10.83
2Sai Sarvesh Sundar00:12.8900:16.6600:14.78
3Anhad Singh Gill Passi00:16.4500:13.3600:14.91
4Ansh Goel00:17.4700:17.8200:17.65
5Avnitha Mocherla00:18.6300:28.9300:23.78
6Shriya Karthik00:28.3700:19.7900:24.08
7Vedansh Saha00:32.7600:28.9800:30.87
8Lithesh Srinivas00:37.2200:56.4100:46.82
9Krishay Tibrewala00:32.3001:05.4100:48.86
10Manasvi Chethan00:28.3801:10.0700:49.23
11Dhrihaan Parswani00:55.5400:54.9000:55.22
12Twisha Kadali00:49.0301:09.7900:59.41
13Neeraj Simha Jj01:10.3501:11.0401:10.70
SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Sai Sarvesh Sundar00:19.9400:13.4000:16.67
2Kanika Bhagatia00:19.1400:15.5300:17.34
3Vedansh Saha00:37.6500:37.0700:37.36
4Krishay Tibrewala00:39.3300:46.8700:43.10
SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Kanika Bhagatia02:22.6302:44.4902:33.56
2Arshiv Goel06:31.1507:50.2407:10.70
SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Kanika Bhagatia06:20.1005:13.5605:46.83
SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Kanika Bhagatia04:02.0604:06.0504:04.06
2Arshiv Goel11:36.89DNSDNF
SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Anhad Singh Gill Passi00:51.6101:24.7201:08.17
SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Ishaan Barath01:25.3401:04.2001:14.77
SLNOFull NameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Krishay Tibrewala00:51.3500:46.7700:49.06
2Ishaan Barath02:11.2501:39.5801:55.42