MSCC24 Age Group 3

Use your desktop/Laptop for the best viewing experience

SLNONameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Ratheesh Gnanadoss00:05.3000:04.0500:04.68
2dhruv anand00:05.0300:04.7900:04.91
3Atharva Bhat00:05.1500:04.8500:05.00
4Ruhina Shahi00:05.9700:04.8500:05.41
5Sanjay Sivaramakrishnan00:04.7400:06.1300:05.44
6Shlok Ajwani00:07.5400:03.3500:05.45
7Vivaan Marwaha00:09.7000:06.5200:08.11
8Pranav M00:09.6300:08.2000:08.92
9Paavani CM00:30.9400:31.7900:31.37
10GAUTHAM RENJEEV00:48.2000:15.2400:31.72
SLNONameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Sanjay Sivaramakrishnan00:09.4800:10.8800:10.18
2Ratheesh Gnanadoss00:10.0500:10.6700:10.36
3Atharva Bhat00:10.4500:10.9900:10.72
4ShreePranav Gopinath00:10.1800:11.3700:10.78
5Abanindra VD00:10.6400:13.4000:12.02
6Ruhina Shahi00:13.4400:18.3000:15.87
7dhruv anand00:18.3300:17.7100:18.02
8Vivaan Marwaha00:17.9100:19.6100:18.76
9Saransh Modak00:16.0900:24.2300:20.16
10P Taran Raj00:28.3800:21.8900:25.14
11Shlok Ajwani00:35.9200:36.6100:36.27
12Sanjay V P01:00.1500:46.0600:53.11
13Advvait Krshnan01:33.5000:51.2201:12.36
14Paavani CM01:24.8501:25.4601:25.16
15GAUTHAM RENJEEVDNF01:02.56DNF
16Gautam Krishna BandaruDNSDNSDNS
SLNONameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Ratheesh Gnanadoss00:07.9000:08.1300:08.02
2Vivaan Marwaha00:07.5000:09.4300:08.47
3Atharva Bhat00:13.9600:11.2800:12.62
4GAUTHAM RENJEEV00:11.3600:35.6800:23.52
5Paavani CM00:33.4700:34.1200:33.80
6Gautam Krishna BandaruDNSDNSDNS
SLNONameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Atharva Bhat00:10.5400:10.0000:10.27
2Vivaan Marwaha00:11.2600:15.1300:13.20
3GAUTHAM RENJEEV00:21.2900:25.1300:23.21
4Paavani CM00:45.7400:38.9100:42.33
SLNONameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1ShreePranav Gopinath00:39.9400:38.8000:39.37
2Atharva Bhat00:41.1100:51.7800:46.45
3Ratheesh Gnanadoss00:51.8500:47.0700:49.46
4Vivaan Marwaha01:32.7901:25.2601:29.03
5dhruv anand01:34.0101:32.7501:33.38
6Shlok AjwaniDNF02:31.10DNF
SLNONameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Vivaan Marwaha01:10.0200:58.6801:04.35
2Atharva Bhat00:57.2501:38.1201:17.69
3Gautam Krishna BandaruDNSDNSDNS
SLNONameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Atharva Bhat00:10.2600:12.2600:11.26
2Vivaan Marwaha00:15.2100:13.6900:14.45
3Ruhina Shahi00:10.0900:19.6900:14.89
4Ratheesh Gnanadoss00:22.4500:10.3200:16.39
SLNONameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Atharva Bhat00:25.3500:25.7400:25.55
2Ruhina Shahi00:29.3900:25.2000:27.30
3Ratheesh Gnanadoss00:32.3100:28.9700:30.64
4Vivaan Marwaha00:54.2100:47.4200:50.82
5Pranav M01:43.6200:44.3201:13.97
6Sanjay VPDNSDNSDNS
SLNONameSolve 1Solve 2Average (Ao2)
1Ratheesh Gnanadoss00:22.9200:20.2400:21.58
2Atharva Bhat00:32.0400:17.7000:24.87
3Vivaan Marwaha00:27.1500:32.3400:29.75